skip to Main Content
UNA RESPOSTA D'UNITAT DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19 acordciutat@castelldefels.org

“Una manera innovadora i sense de treball conjunt entre grups polítics municipals i la societat civil per reactivar l’economia i atendre les necessitats socioeconòmiques del teixit social de Castelldefels

ELS OBJECTIUS DE L'ACORD DE CIUTAT

Objectiu 1

Avançar de manera progressiva en un model basat en la fortalesa dels serveis públics, en la implicació del coneixement en la transformació de l’economia, en un creixement sostenible social, econòmica i ambientalment i al servei de les persones.

Objectiu 2

Garantir i adaptar les finances municipals a la nova realitat i en base a les noves prioritats que es derivin de la crisi del Covid-19, amb seguretat jurídica i garantint els principis d’estabilitat pressupostària.

Objectiu 3

Reimpulsar Castelldefels, com a municipi d’oportunitats socials i econòmiques, per tal que la ciutat superi la situació generada per la crisi del Coronavirus.

Objectiu 4

Avançar de manera decidida en polítiques per la justícia social i la qualitat i equitat educativa.

Objectiu 5

Vetllar per una ciutat que posi en valor i reforci la salut i les cures.

Objectiu 6

Accelerar la necessària transformació digital de Castelldefels i la transició energètica com a vectors clau dels per tal d’afrontar l’emergència climàtica i també com a motors per la generació de riquesa.

Objectiu 7

Potenciar al màxim la xarxa de coneixement de Castelldefels, aprofitant al màxim la presència del Campus de la UPC al nostre municipi.

Objectiu 8

Una ciutat respectuosa amb el medi ambient i que protegeixi, gestioni i difongui els valors dels seus espais naturals, tant els de litoral com els de muntanya. Una ciutat que tingui cura del medi ambient en el seu més ampli espectre i que gestioni els seus residus minimitzant el seu impacte.

Objectiu 9

Vetllar per una ciutat més habitable, amb espais per a la convivència i resilient.

Objectiu 10

Tenir cura dels efectes que la crisi del Covid-19 pugui generar en l’espai públic i els seus usos i cooperar amb els serveis de salut pública pel control efectiu de la pandèmia a Castelldefels.

Objectiu 11

Reorientar i reforçar la projecció turística de Castelldefels en aquest nou context, element clau en l’economia i l’ocupació.

Objectiu 12

Acompanyar l’emprenedoria i el món empresarial a fi d’impulsar projectes de creació de riquesa, talent i llocs de treball de qualitat afavorint contextos de cooperació de la quàdruple hèlix (ciutadania, empresa, centres de coneixement i administracions), aprofitant la potencialitat de Castelldefels en aquests àmbits.

Objectiu 13

Impulsar la col·laboració públic-privada, posant en valor al conjunt d’actors polítics i socioeconòmics en la reactivació i recuperació de Castelldefels, a través del compromís, l’acord i la co-responsabilitat.

Objectiu 14

Aprofitar la nostra realitat metropolitana i comarcal per impulsar projectes conjunts amb altres municipis. També amb els municipis agermanats amb Castelldefels. Seguir impulsant la cooperació al desenvolupament per contribuir a una solució global i justa a la situació de pandèmia.

Objectiu 15

Apostar més que mai per una ciutat oberta, acollidora, orgullosa de la seva diversitat. On hi viuen persones des de sempre o des de fa molts anys però també procedents d´altres indrets, de més a prop i de més enllà. Una ciutat que no es deixa vèncer per les pors, que no es tanca en ella mateixa.

Back To Top