skip to Main Content
UNA RESPOSTA D'UNITAT DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19 acordciutat@castelldefels.org

Nova revisió del Pressupost per a la reactivació de Castelldefels

  • Acord

El mes de setembre es previst que es presenti al Ple les propostes de modificacions de diferents partides econòmiques del pressupost de l’Ajuntament de Castelldefels per a la reconstrució dels àmbits de Castelldefels més afectats pels efectes de la crisi del Covid-19. Els canvis  tenen com a objectiu garantir la viabilitat de les noves mesures per a la reactivació de la ciutat, sorgides a  partir de les sessions fetes pels  cinc grups de treball de l’Acord de Ciutat.

Durant el mes de setembre, també s’establirà un quadre de comandament de seguiment de l’Acord de Ciutat, a fi de proporcionar informació periòdica sobre el nivell de compliment dels eixos estratègics, objectius i mesures contemplades en l’Acord de Ciutat. El quadre de comandament permetrà la translació dels eixos estratègics en objectius concrets i avaluar el grau de compliment.

Per altra banda, ja està disponible en aquest web un Manifest on la ciutadania i les entitats poden donar suport a l’Acord de Ciutat i a una resposta unitària i plural a la crisi, a fi d’unir forces contra les conseqüències de la pandèmia a Castelldefels.

Back To Top