skip to Main Content
UNA RESPOSTA D'UNITAT DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19 acordciutat@castelldefels.org

Les mesures per la recuperació social de l’Acord

  • Acord

L’Acord, aprovat al Ple de setembre de 2020, inclou mesures per prioritzar el suport i acompanyament a col·lectius i persones vulnerables; reforçar la comunitat local, la societat civil i el treball en xarxa amb les entitats; donar suport i acompanyament a la gent gran, persones dependents i amb discapacitats; o evitar l’exclusió residencial i adaptar a la nova normalitat les polítiques d’habitatge, entre d’altres

L’Acord de Ciutat de Castelldefels és un document que inclou 188 mesures, agrupades en 22 eixos estratègics i 10 àmbits d’actuació, que es va elaborar mitjançat un gran consens social, polític i institucional i que es va aprovar al Ple municipal del 29 de setembre de 2020.

Un dels eixos estratègics és el denominat Recuperació social, que inclou tot un seguit de mesures relacionades amb prioritzar el suport i acompanyament a col·lectius i persones vulnerables; reforçar la comunitat local, la societat civil i el treball en xarxa amb les entitats; donar suport i acompanyament a la gent gran, persones dependents i amb discapacitats; evitar l’exclusió residencial i adaptar a la nova normalitat les polítiques d’habitatge. També polítiques per vetllar per reforçar el sistema de Salut Pública a Castelldefels o veure com la perspectiva de gènere i el respecte a la diversitat sexual són fonamentals en la resposta post Covid-19.

Les mesures per prioritzar el suport i acompanyament a col·lectius i persones vulnerables busquen assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania davant l’increment de situacions de vulnerabilitat i situacions de risc social. A més, serveixen per garantir l’accés als subministraments bàsics de les llars de Castelldefels i per reforçar la capacitat d’intervenció dels equips socials d’Acció Social

Les mesures de reforç de la comunitat local, la societat civil i el treball en xarxa amb les entitats tenen com a principals objectius ajudar les entitats a adaptar la seva gestió en l’etapa post COVID19, així com reforçar la xarxa de voluntariat de manera coordinada amb les entitats de Castelldefels, entre d’altres.

Les mesures de suport i acompanyament a la gent gran, persones dependents i amb discapacitats tenen els objectius de garantir la continuïtat del suport formal a les persones amb dependència; combatre la soledat no desitjada i l’aïllament de les persones grans; prevenir l’impacte emocional en les persones grans provocat pel distanciament social.

Les mesures per evitar l’exclusió residencial i adaptar a la nova normalitat les polítiques d’habitatge busquen reforçar el parc d’habitatge públic; evitar la pèrdua de l’habitatge per impagament de lloguer o la hipoteca i reforçar els mecanismes i la capacitat de resposta davant de situacions de vulnerabilitat en matèria d’habitatge

Les mesures que vetllen pel reforç del sistema de Salut Pública a Castelldefels inclouen la recuperació de la normalitat de l’activitat assistencial dels centres sanitaris de la ciutat; mantenir la capacitat operativa per fer front a possibles rebrots de la COVID-19, tractar els problemes de salut mental derivats de la situació de crisi sanitària, les mesures de confinament i distanciament social. També busquen reforçar la xarxa de Salut Pública a Castelldefels.

Per últim, fer que la perspectiva de gènere i el respecte a la diversitat sexual siguin fonamentals en la resposta post COVID-19 inciou mesures per afavorir l’activació personal, social i laboral de les dones prioritzant aquelles que estiguin en risc d’exclusió. També abordar les demandes d’atencions dels serveis municipals per noves necessitats derivades dels efectes de la crisi post COVID-19. A més, busquen reforçar la resposta als casos de violències masclistes i treballar des de la base de l’educació per un Castelldefels lliure d’aquesta xacra social

Aquest article ha estat publicat a elcastell.org

Back To Top