skip to Main Content
UNA RESPOSTA D'UNITAT DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19 acordciutat@castelldefels.org

L’Acord per l’impuls digital de Castelldefels

  • Acord

L’Acord, aprovat al Ple de setembre de 2020, inclou mesures per donar un nou impuls a la governança intel·ligent i la comunicació digital; la formació i recursos digitals per la ciutadania per evitar la bretxa digital; la transformació digital d’entitats, empreses, comerços i professionals

L’Acord de Ciutat de Castelldefels és un document que inclou 188 mesures, agrupades en 22 eixos estratègics i 10 àmbits d’actuació, que es va elaborar mitjançat un gran consens social, polític i institucional i que es va aprovar al Ple municipal del 29 de setembre de 2020.

Un dels eixos estratègics és el denominat Transformació i impuls digital i inclou mesures per donar un nou impuls a la governança intel·ligent i la comunicació digital; la formació i recursos digitals per la ciutadania per evitar la bretxa digital; la transformació digital d’entitats, empreses, comerços i professionals.

Les mesures per donar un nou impuls a la governança intel·ligent i la comunicació digital tenen l’objectiu de simplificar tràmits i serveis gràcies a la transformació digital de l’administració; introduïnt eines per a la transformació digital d’àrees clau de l’administració i impulsar la gestió intel·ligent de la ciutat a través d’eines per a la transformació digital.

Les mesures de formació i recursos digitals per a la ciutadania per evitar la bretxa digital busquen donar accés a la ciutadania a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). També facilitar l’ús i adquisició de competències digitals; ajudar al bon ús i aprofitament de les TIC i a lluitar contra la desigualtat en l’àmbit digital.

La transformació digital d’entitats, empreses, comerços i professionals tenen l’objectiu d’ajudar a la incorporació de les tecnologies digitals en la gestió quotidiana de les entitats, empreses, persones autònomes, comerços i professionals; així com enfortir el talent del capital humà i afavorir l’adquisició de les competències i capacitats necessàries per afrontar els requeriments dels nous models productius.

Aquest article ha estat publicat a elcastell.org

Back To Top