skip to Main Content
UNA RESPOSTA D'UNITAT DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19 acordciutat@castelldefels.org

“Per crear l’Acord de Ciutat per Castelldefels, es realitza un treball conjunt amb els principals agents econòmics, socials, cívics, culturals, esportius i educatius, i també amb els grups polítics de l’Ajuntament de Castelldefels

Per tal de coordinar la governança d’aquest treball en xarxa i sempre segons els criteris generals fixats al Ple Ordinari de l’Ajuntament del passat sis de maig, es dotarà l’Acord de la següent estructura:

Comissió Informativa Especial

On estan representats tots els grups polítics municipals i on es tracten a nivell polític totes les propostes d’actuació.

Secretaria Tècnica

Element de suport professional, el personal de l’alcaldia actua com a secretaria tècnica de l’Acord de Ciutat per Castelldefels

Grups de Treball

Els cinc grups de treball que canalitzen les iniciatives procedents dels diferents àmbits de treball i en el que participen els agents econòmics, socials i entitats de Castelldefels. Són els encarregats d’elaborar una proposta de mesures concretes corresponents a cada àmbit i que s’integraran en el document final de l’Acord.

Back To Top