skip to Main Content
UNA RESPOSTA D'UNITAT DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19 acordciutat@castelldefels.org

“Un gran acord per al reimpuls de Castelldefels des de tots els àmbits, conjuntament amb els agents socials,  econòmics, culturals i educatius, i amb els grups polítics amb representació al Consistori”

La situació excepcional que vivim, fruit de la crisi sanitària derivada del COVID19, i els greus efectes socials i econòmics que se’n deriven, estan obligant als municipis a desplegar mesures sanitàries, socials i econòmiques sense precedents per frenar al màxim els efectes de la pandèmia amb l’objectiu prioritari de protegir la salut i el benestar de les persones.

Un esforç col·lectiu que és responsabilitat de tothom i que requereix de la solidaritat i el treball coordinat i cooperatiu del conjunt de la societat i de tots els agents públics i privats.

Per això, Castelldefels necessita un nou instrument, que posi les bases de la recuperació econòmica i social després de la crisi causada per la pandèmia del Covid-19. Un Acord de Ciutat per Castelldefels que permeti construir un procés d’anàlisi, de diàleg i de recerca del consens ciutadà i polític en àmbits com l’economia, el món laboral, el benestar social, l’educació i la cultura, la transformació digital, entre molts altres.

En aquest marc, la participació de tota la societat civil i els agents socials i econòmics és cabdal a fi de determinar les prioritats i la direcció que ha de seguir la reconstrucció social després dels efectes de la crisi sanitària.

Es convida, doncs, a tots els agents socials i econòmics, públics i privats, moviments veïnals, entitats, associacions, a treballar conjuntament en un Acord de Ciutat per garantir la reactivació econòmica i social del municipi.

Back To Top