skip to Main Content
UNA RESPOSTA D'UNITAT DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19 acordciutat@castelldefels.org

Acord de ciutat: mesures per la reactivació econòmica

  • Acord

L’Acord, aprovat al Ple de setembre de 2020, inclou l’activació de mesures d’atenció i recol·locació de les persones que han quedat a l’atur, l’impuls d’accions per a la reactivació econòmica del teixit productiu local, el foment del consum en el comerç local de proximitat i el reforç de l’aposta municipal per una estratègia turística de qualitat, sostenible, respectuosa amb el medi ambient i amb el benestar de la ciutadania

L’Acord de Ciutat de Castelldefels és un document que inclou 188 mesures, agrupades en 22 eixos estratègics i 10 àmbits d’actuació, que es va elaborar mitjançat un gran consens social, polític i institucional i que es va aprovar al Ple municipal del 29 de setembre de 2020.

Un dels eixos estratègics és el denominat Reactivació econòmica, que inclou tot un seguit de mesures d’atenció i recol·locació de les persones que han quedat a l’atur, l’impuls d’accions per a la reactivació econòmica del teixit productiu local, el foment del consum en el comerç local de proximitat. A més, es reforça l’aposta municipal per una estratègia turística de qualitat, sostenible, respectuosa amb el medi ambient i amb el benestar de la ciutadania, entre d’altres.

Les mesures d’atenció i recol·locació de les persones que han quedat a l’atur busquen restablir el més aviat possible el nivell d’ocupació previ a la crisi. També minimitzar el seu impacte quant a destrucció de teixit empresarial i llocs de treball. A més, busca la millora de l’ocupabilitat dels treballadors/es, especialment dels que hi són en risc d’exclusió social. Igualment, es busca fomentar la responsabilitat social empresarial.

Les acccions per a la reactivació econòmica del teixit productiu local volen reactivar quan abans l’activitat econòmica preservant salut i seguretat de les persones. Es busca també impulsar les polítiques de creació d’una ocupació digna i de qualitat.

El foment del consum en el comerç local de proximitat vol conscienciar la ciutadania de la importància de consumir en el comerç de proximitat. També es reforça la posició del comerç de proximitat davant els nous reptes provocats per la COVID-19.

L’aposta municipal per una estratègia turística de qualitat, sostenible, respectuosa amb el medi ambient i amb el benestar de la ciutadania busca gestionar el turisme de futur evitant efectes negatius en medi ambient, mercat de l’habitatge o conflictes cívics. També contribuir a mostrar Castelldefels com a destí turístic de qualitat i segur.

Les mesures de reactivació econòmica també inclouen el compromís municipal d’estudiar les vies de finançament més adequades per cobrir les noves necessitats post-COVID-19, reformulant Pressupost i fiscalitat municipal.

A través de l’Acord de Ciutat, l’Ajuntament també es compromet a adaptar la seva gestió, contractació i pressupost a un context de crisi a fi de reactivar l’economia local i ajudar els col·lectius més vulnerables.

També és important aprofitar l’oportunitat de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), així com la proximitat de la ciutat a l’ecosistema d’innovació de la UPC-PMT per impulsar mesures per al foment de la innovació, la tecnologia i la digitalització; elements clau per a la consolidació empresarial i el foment d’un nou model productiu.

Aquest article ha estat publicat a elcastell.org

Back To Top