skip to Main Content
UNA RESPOSTA D'UNITAT DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19 acordciutat@castelldefels.org

Acord de Ciutat: Ciutat Educadora

  • Acord

L’Acord, aprovat al Ple de setembre de 2020, inclou mesures per garantir estratègicament l’accés universal a la cultura i el coneixement; contribuir a garantir la màxima normalitat i l’acompanyament emocional en l’escolarització obligatòria; vetllar per la continuïtat dels projectes culturals, d’educació no obligatòria i en el lleure, especialment d’aquells dels quals en depenguin llocs de treball. A més, també es busca mantenir i reforçar continguts relacionats amb la pau, la interculturalitat, la convivència, la sostenibilitat, el coneixement de l’entorn, vida sana i la cultura popular al Pla Educatiu d’Entorn

L’Acord de Ciutat de Castelldefels és un document que inclou 188 mesures, agrupades en 22 eixos estratègics i 10 àmbits d’actuació, que es va elaborar mitjançat un gran consens social, polític i institucional i que es va aprovar al Ple municipal del 29 de setembre de 2020.

Un dels eixos estratègics és el denominat Ciutat Educadora i inclou mesures per garantir estratègicament l’accés universal a la cultura i el coneixement; contribuir a garantir la màxima normalitat i l’acompanyament emocional en l’escolarització obligatòria; vetllar per la continuïtat dels projectes culturals, d’educació no obligatòria i en el lleure, especialment d’aquells dels quals en depenguin llocs de treball. A més, també es busca mantenir i reforçar continguts relacionats amb la pau, la interculturalitat, la convivència, la sostenibilitat, el coneixement de l’entorn, vida sana i la cultura popular al Pla Educatiu d’Entorn.

Les mesures per garantir estratègicament l’accés universal a la cultura i el coneixement busquen que es garanteixin aquests accessos com a fonts de la igualtat d’oportunitats en el context de la crisi econòmica provocada per la pandèmia COVID19.

Les mesures per contribuir a garantir la màxima normalitat i l’acompanyament emocional en l’escolarització obligatòria tenen els objectius de garantir la màxima normalitat de preinscripcions i matriculacions en els diferents nivells; garantir l’acompanyament emocional en l’escolarització obligatòria i impulsar l’èxit educatiu.

Les mesures per vetllar la continuïtat dels projectes culturals, d’educació no obligatòria i en el lleure, especialment d’aquells dels quals en depenguin llocs de treball tenen l’objectiu de donar suport per al creixement i enfortiment del sector cultural; facilitar la pràctica esportiva i saludable al conjunt de la ciutadania; i vetllar per la viabilitat d’entitats, clubs i escoles esportives.

Les mesures per mantenir i reforçar continguts relacionats amb la pau, la interculturalitat, la convivència, la sostenibilitat, el coneixement de l’entorn, vida sana i la cultura popular al Pla Educatiu d’Entorn tenen els objectius de reforçar totes les accions a Castelldefels com a ciutat educadora. També informar de tots els serveis que s’ofereixen a les persones nouvingudes i promoure activitats relacionades amb la sostenibilitat i el coneixement del nostre entorn.

Aquest article ha estat publicat a elCastell.org

Back To Top