skip to Main Content
UNA RESPOSTA D'UNITAT DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19 acordciutat@castelldefels.org

Pla de mesures i eixos estratègics de l’Acord de Ciutat per Castelldefels

Document de síntesi amb els eixos estratègics, propostes i iniciatives presentades als cinc grups de treballs de l’Acord, així com les mesures previstes per l’Ajuntament a fi d’impulsar una resposta conjunta des de la ciutat a la crisi del Covid-19.

Estructurat en 5 àmbits d´actuació (reactivació econòmica, recuperació social, impuls digital, ciutat educadora i no model urbà sostenible), conté 22 eixos estratègics que marcaran les polítiques locals a curt i mig termini amb 188 mesures proposades.

“L’Acord per Castelldefels és una mirada de consens cap al futur”

El Manifest de l'Acord per Castelldefels

Amb els indicadors de tot tipus que hem pogut conèixer aquestes darreres setmanes, podem concloure, i tothom n’és conscient, que la situació és i serà complicada. Hem de ser proactius. Hem d’afrontar una crisi que serà molt dura i profunda. Una situació complicada que es produirà en un espai molt curt de temps i tindrà un fort impacte en termes personals, econòmics i socials.

Podríem dir que estem a l’avantsala d’un canvi històric. Coneix el contingut del Manifest de l’Acord per Castelldefels i adhereix-te!

Back To Top